תוכן

מדריכים

וידאו

ארנון קנדל – בחזרה לרחם

Maria Papaspyrou – Entheogenic Integration And The Transcendent Function

Stnislav Grof, M.D, PhD. –
Spiritual Emergency

David Lukoff, Phd.-
Understanding Spiritual Crisis

Phil Borges – Psychosis or Spiritual Awakening